Viden, udvikling og samvær
5000 Odense CVælg område

FVU - Forberedende Voksenundervisning, læsning og matematik

Bliv bedre til at

  • læse avisen
  • læse en god bog
  • læse undertekster
  • skrive ansøgninger
  • bruge internettet
  • skrive e-mails
  • regne

Er du ordblind? Vi tilbyder målrettet ordblindeundervisning. Kontakt os for nærmere oplysninger.

FVU


Har du svært ved at læse, skrive eller regne? Du er ikke alene. Tag imod GRATIS FVU-undervisning og bliv bedre til læsning, stavning og skriftlig fremstilling:
læse avis
hjælpe dine børn med lektier
bruge Internettet
læse undertekster på TV
lægge budget
tjekke skatten og din lønseddel


Undervisningen er trin-opdelt, foregår på dansk og følger folkeskolernes kalenderår. Se nærmere på de enkelte hold.

Vi tilbyder tillige virksomheder at lægge undervisningen i virksomheden. Tidspunkt og start efter ønske.

Du kan kontakte os på tlf. 6531 7277, få yderligere information og vi kan sende dig en folder.

Viden og dokumentation

Det at kunne tilegne sig og formidle viden er helt fundamental for dagligdagen på landets arbejdspladser. I dag foregår en væsentlig del af kommunikationen digitalt uanset om man arbejder i en produktion, med vedligeholdelse eller pasning af borgere. Det er derfor en absolut nødvendighed at alle medarbejdere besidder gode kompetencer i forhold til at læse, skrive, regne og benytte IT.

Indenfor FOA’s overenskomstområde ældreplejen skal medarbejderne hver dag dokumentere status omkring borgernes trivsel i et dertil beregnet It-system. Indenfor 3F’s overenskomstområde vedligeholdelse af kommunernes grønne områder og veje, modtager medarbejderne arbejdsopgaver via digitale enheder, ligesom borgerne i kommunen melder akutte problemstillinger ind til forvaltningen gennem eksempelvis appen ”Giv et tip”.

Nyborg kommune er opmærksom på den udfordring den megen digitale kommunikation er for mange af kommunens medarbejdere.  Skriftlig dokumentation kræver gode færdigheder indenfor både læsning, skrivning og IT, derfor har Nyborg kommune valgt at tilbyde medarbejderne indenfor netop ældreplejen og det grønne område efteruddannelse i læsning, skrivning og IT. For at komme i gang med denne efteruddannelse, som naturligvis foregår i arbejdstiden, er alle medarbejderne blevet tilbudt screening i FVU dansk og matematik.

AOF har været rundt på de forskellige arbejdspladser og orienteret om mulighederne for at blive bedre til at læse og skrive i arbejdstiden. Mange af kommunens medarbejdere har takket ”ja” til undervisning, og de første hold er allerede gennemført. Henover efteråret 2017 er der planlagt ydereligere undervisning, således er kommunen sammen med fagforeningerne og AOF med til at sikre alle medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til både at tilegne sig og formidle viden.