Viden, udvikling og samvær
5000 Odense CVælg område

AOF Center Odenses formålsparagraf

AOF Center Odense er tilsluttet Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark og som sådan omfattet af dets formål og vedtægter.

AOF organisationen skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder viden om det internationale samarbejdes betydning.

AOF skal styrke deltagernes personlige udvikling, forbedre deres muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i henhold til gældende lovgivning samt give deltagere, med behov herfor, tilbud om undervisning i grundlæggende færdigheder.

AOF skal, på samme grundlag, medvirke til styrkelse af demokratiet i samfundet og stimulere interessen for aktiv medvirken i samfundets organisation.

AOF Center Odense er dannet af organisationer, der har tilknytning til arbejderbevægelsen. Andre organisationer, selskaber eller institutioner, der tilslutter sig AOFs formål og vedtægter, kan optages, når godkendelse er opnået på et repræsentantskabsmøde efter indstilling fra bestyrelsen.